My Blog List

Friday, December 2, 2011

Unit pengajaran (Rancangan Harian Tahunan tahun 5)

Unit pengajaran
Darjah                         :           5
Hari                             :           Khamis
Tarikh                         :           10 November 2011
Masa                          :           30 minit (8:30 pagi – 9:00 pagi)
Mata Pelajaran         :           Sains
Tajuk Utama              :           Asid dan Alkali
Tajuk kecil                 :           Asid, alkali dan neutral.
Objektif  Am              :           Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami objek
                                               yang berasid, beralkali atau neutral.
Objektif Pengajaran :           Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :
i.              Nyatakan  objek yang berasid,beralkali dan neutral.   
ii.            Membuat  kesimpulan tentang hasil warna kertas litmus
iii.           Menyenaraikan objek mengikut sifatnya           
           
Nilai Murni                :           Bekerjasama, bertanggungjawab dan bersyukur nikmat
                                              Yang dikurniakan Tuhan.                                             
Unsur Patriotisme    :          Berusaha meningkatkan komitmen individu terhadap
                                              bangsa dan  negara, bertanggungjawab dan bersedia  
                                              memberi  sumbangan terhadap pembangunan Negara
                                              Malaysia.
BBM                           :         objek makanan, minuman, kertas litmus, lembaran aktiviti,
                                              buku laporan
Konsep / Istilah         :          asid, alkali, neutral
Bahan Rujukan         :          buku teks,buku rujukan

Pengetahuan Lepas           :          Pelajar telah mempelajari mengenai :
i.             Rasa  makanan dan minuman
ii.            Bau makanan dan minuman                           

No comments:

Post a Comment