My Blog List

Friday, December 9, 2011

Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan Pengajaran Harian

Langkah
/ Masa
Isi Pelajaran
Strategi pengajaran & Pembelajaran
Media Pengajaran / Catatan

Guru
Pelajar


Set Induksi
( 5 Minit )Asid  dan  Alkali
Guru mengeluarkan sesuatu lalu  menanya murid  tentang  rasa objek itu.


Guru bertanya apa  rasa objek itu?
Guru memilih secara rawak, beberapa orang murid menjawab soalan:
Adakah selamat merasa rasa makanan atau minuman dengan  lidah?
Murid memerhati objek yang guru berikan  .
( ubat gigi, peria dan sebagainya)
Murid menjawab soalan guru
Murid menjawab soalan guru

Pelajar yang dipilih memberikan jawapan
BBM

   

Key question- apakah rasa objek itu ?
Pemerhatian dan persepsi
(what)

Langkah 1
( 5 Minit )Konsep objek berasid, beralkali,neutral
Guru memberi penerangan tentang kosep objek berasid, beralkali dan neutral.
Murid menjawab soalan guru.
Murid membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea,konsep.
 BBM

Langkah 2
( 15 Minit )Murid menjalankan eksperimen
             ( aktiviti )
Guru membahagikan murid kepada enam kumpulan.

Guru memberi arahan dan meminta wakil kumpulan membuat laporan tentang hasil eksperimen.

Guru menyediakan alat atau bahan untuk membuat eksperimen.Guru memerhati perbincangan  murid –murid semasa membuat kesimpulan

Guru  memimpin perbincangan  dengan murid-murid. Murid-murid membuat kesimpulan.
Murid  membentuk enam kumpulan

Wakil daripada setiap kumpulan mengambil bahan eksperimen


Wakil kumpulan mengambil alat atau bahan yang disediakan oleh guru.


Murid menjalankan eksperimen, memerhati, membuat inferens, membuat keputusan

Murid menjawab soalan dan membuat laporan.


Buku  laporan
BBM:
sos cili, air garam,air gula,ubat gigi,minuman ,ubat,
kertas litmus dan lain-lain
Analisis dan penjelasan
How? And Why?

Penutup
( 5 Minit )Membuat kesimpulan:
Objek berasid, beralkali, neutral

Guru membuat rumusan , apabila kertas litmus bertukar warna
i.                     kertas litmus merah tukar kepada   warna biru
ii.                   kertas litmus biru               tukar kepada warna merah
iii.                  kedua-dua warna kertas            litmus  tidak bertukar warna
Guru meminta murid –murid menyiapkan laporan,lembaran aktiviti dan membersihkan tempat yang  menjalankan eksperimen.

Murid-murid  mendengar dan mengulangi  rumusan.
No comments:

Post a Comment